Citro als organisatie

Organisatie

CITRO staat voor Citizens Rescue Organization. CITRO helpt en redt mensen in nood op zee en aan de kust van bonaire. De vrijwillige redders zijn 24/7  beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap en samenwerkende hulpverlenenings diensten verleent CITRO Bonaire hulp op zee en aan de kust. CITRO Bonaire redt en helpt, kosteloos.

Vrijwilligers

Het reddingswerk op zee doen wij met vrijwilligers. Voor dit reddingswerk zijn betrokken mensen hard nodig. Mensen met unieke talenten, verbonden door de zee, het water, boten of een diep verlangen om mensen te helpen in nood. Gelukkig kiezen steeds weer nieuwe mensen ervoor om vrijwilliger te worden waar wij enorm dankbaar voor zijn.

Wij zorgen voor een professionele training voor onze vrijwilligers. Dat doen we zodat we blindelings op elkaar kunnen vertrouwen als het er echt toe doet. Zo varen we veilig uit en komen we samen veilig thuis.

Eddy Thielman - Directeur

De directeur is het boegbeeld van CITRO Bonaire en is verantwoordelijk voor het uitdragen van onze missie. Ook is de directeur verantwoordelijk voor de aansturing en de resultaten van de stichting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigen de stichting in het maatschappelijk leven.

Dhr. G.G. Goedgedrag - Voorzitter

Mevr. M.A. Hansen - Secretaris

Dhr. G. van Santen - Penningmeester

Raad van toezicht

Martinus Cornelis Jochemsen - Voorzitter

Rudi van Berkel - Raad van Toezicht

De onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Ons uitgangspunt is een klacht snel en liefst op informele wijze op te lossen. Met snel bedoelen we dan binnen zes weken. Wij proberen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, door een tijdige en goede dialoog tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht. Mocht het toch niet lukken het probleem op te lossen dan kan de klachtenfunctionaris u op weg helpen bij een eventueel vervolgtraject.

De klachtenfunctionaris kan op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. U kunt altijd bij haar terecht om te praten over wat er is gebeurd. U kunt uw klacht via e-mail indienen.

Streeft u naar een oplossing van uw klacht?
Dan kan de klachtenfunctionaris:

  • Een gesprek regelen met de betrokkene(n); en als u dat wilt kan de klachtenfunctionaris als gespreksleider optreden
  • U adviseren over andere mogelijkheden

We behandelen uw klacht vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n).

Contact:
Via e-mail bereikbaar op: klachtenfunctionaris@citrobonaire.nl

Ardy - Klachtenfunctionaris

Menu

Rekeningnummer

7655140195

Swift code:

ORBABQBN

Noodsituatie?

Noodsituatie?

Bel gratis 913.

24 uur per dag, 7 dagen per week!

Algemene gegevens

CITRO Bonaire
Kaya Patachi 16
Bonaire, Caribisch Nederland
+599 795 4552
Kvk-nummer : 14342
Cribnummer: 310035041

Veelgestelde vragen / FAQ

Hoe kan ik bijdragen?

Je kunt Citro bonaire op diverse manieren steunen. Door te doneren of ons op te nemen in jouw testament. Maar ook door vrijwilliger te worden. Ook zijn er tal van mogelijkheden voor bedrijven zoals een zakelijke gift of schenking. Bel voor meer informatie 795 1123 / 717 0689  of kijk op www.citrobonaire/help-mee

Hoe word ik vrijwilliger bij Citro?

Steek je graag de handen uit de mouwen voor een ander? Werken bij Citro betekent dat je, samen met je collega's, bijdraagt aan ons belangrijkste doel: Mensen redden en helpen waar het moet.

Citro Bonaire kan niet zonder vrijwilligers, dus bezoek de website van Citro voor meer informatie over het worden van een vrijwilliger.